Časté dotazy

Situace kolem Nouzového stavu má u našich klientů dopad především v oblasti sociálních kontaktů, které jsou od minulého roku velmi omezené. Není možno při vyhledávaní zdrojů pomoci klientům, počítat s rodinnými příslušníky či známými z okolí. Klienti i jejich blízcí mají obavy o své zdraví a dochází k izolovanosti.

Vládní opatření nás samozřejmě v některých případech velmi omezují, a i rozvoj naší služby s ohledem na vyhledávání potenciálních zájemců o službu. Jak jsme již zmínili lidé mají obavy z nákazy, zároveň jsou omezeny do jisté míry i pracoviště úřadů.

 Nepříznivá situace klientů se změnila především v souvislosti s Nouzovým stavem a distanční výukou dětí. Spíše můžeme říct, že tyto dvě oblasti momentálně odsunují do pozadí dosavadní problémy, které se ovšem nijak samy nevyřeší, a naopak se prohlubují. Zároveň se do problémů a do nepříznivé situace dostali lidé, kteří nemají takové povědomí o pomoci sociálních služeb a nikdy dříve se na tyto služby neobraceli či mají jisté předsudky.

Především klientům radíme, aby se na nás nebáli obracet, jsme dostupní a fungujeme. Zároveň, bychom chtěli apelovat i na ostatní, kteří se vinou těchto opatření dostali do problémů, aby je neignorovali a pokud si neví rady, mohou se na nás obracet. Předejdou prohlubování a kumulování těchto problémů.

Můžeme rodinám pomoci:
– zprostředkovat pomoc na psychology a jiné odborníky;
– při komunikaci s věřiteli a exekutory;
– se stanovením priorit v hospodaření s finančními prostředky;
– posílit kompetence rodičů, tak aby zvládali péči o dítě či děti;
– posílit kompetence rodičů v oblasti hospodaření a péče o domácnost;
– poskytovat podporu při obhajobě vlastních práv, oprávněných zájmů jednotlivých členů a pomáhat při vyřizování běžných záležitostí rodiny;
– při hledání zaměstnání či bydlení;
– orientovat se v oblasti dávek tzn. na co má člověk nárok, co může získat a kam se obrátit o další pomoc;
– poskytnou důležité a zásadní informace, které jsou nezbytné pro řešení jejich situace.

Klienti či zájemci nás mohou kontaktovat skrze telefonní čísla: 739511066, 603376154, na emailu: mmsemonice@mmsemonice.cz a veškeré informace o nás mohou najít na našich webových stránkách www.mmsemonice.cz. Neváhejte se obracet na naše pracovníky s čímkoliv, rádi Vám budeme nápomocni. Věříme, že i v takto složité době by neměl být nikdo sám se svými problémy. Nebojte se říct si o pomoc a podporu, pro nás je každý člověk důležitý.

Přejít nahoru