Nabídka služeb

Poskytované služby

Dle vyhlášky 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a § 30 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost s dětmi
 • pracovně výchovná činnost s dospělými
 • podpora a nácvik rodičovského chování
 • vedení hospodaření a udržování domácnosti
 • podpora rodičů při zajištění vhodných podmínek pro návrat dítěte/dětí do rodiny z ústavní výchovy
 • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • asistovaný kontakt a asistované předávání
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Přejít nahoru