O nás

M+M Semonice z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvoj péče o ohrožené děti a mladé lidi.

Posláním spolku je zejména:

  • Činnost vedoucí ke zdokonalení a rozvinutí práce s rodinami pečujícími o   přijaté děti.
  • Návazná péče pro mladé dospělé přicházející z náhradní péče.
  • Odborný rozvoj oblastí náhradní rodinné péče.
  • Poskytování sociální služby §65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání.

Hlavní činnost provádíme prostřednictvím:

  • Podpory pěstounských a osvojitelských rodin v plnění jejich funkce.
  • Osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti náhradní rodinné péče.
  • Získání lidí a právnických osob k podpoře náhradní rodinné péče.
  • Poskytování sociální služby §65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Vedlejší hospodářská činnost:

  • Organizace odborných přednášek a kurzů;

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Přejít nahoru