Nabídka služeb

Poskytujeme tyto služby:

1) Pravidelné konzultace s klíčovým pracovníkem

Klíčový pracovník udržuje pravidelný kontakt s rodinou. Pěstounům i dětem svěřeným do pěstounské péče nabízíme možnost konzultovat průběh výkonu pěstounské péče v rodině.

2) Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě

Poskytujeme pomoc při zajištění osobní péče o dítě v těchto případech:

  • po dobu, kdy bude pěstoun uznán za dočasně práce neschopného, nebo v případě ošetřování osoby blízké
  • při narození vlastního dítěte
  • při vyřizování nezbytných záležitostí
  • při úmrtí osoby blízké

3) Respitní péče

Zajišťujeme celodenní péči o svěřené děti v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce. Nárok na respitní péči přísluší oběma pěstounům, ti však jsou povinni ji čerpat současně.

4) Zprostředkování odborné pomoci

Zprostředkováváme odbornou pomoc a možnost využití osobní konzultace s odborníky. Jako pěstoun anebo svěřené dítě (oprávněné osoby) máte právo na zprostředkování psychologické terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců

5) Zajištění a realizace vzdělání

Zajišťujeme kvalitní vzdělávání za účasti odborníků a kapacit v oblastech péče o děti apod. Pěstoun má povinnost se vzdělávat a zvyšovat si tak kvalifikaci. Základní průběžné vzdělávání činí 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Ve vzdělávání dbáme na individuální přístup dle potřeb klienta.

6) Pomoc při realizaci kontaktu dětí s biologickými rodiči

Asistujeme při kontaktu  s biologickou rodinou. Pěstoun nás o toto doprovázení může požádat a zároveň se může obracet na odborného pracovníka v případě jakýchkoliv problémů spojených s kontakty dětí s rodiči.

7)    Další aktivity

Realizujeme setkávání pěstounských rodin

Pořádáme výlety a volnočasové aktivity

Můžeme Vám pomoci s individuálními žádostmi o granty a dotace

Přejít nahoru