Výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) a náhradní rodinné péče (NRP) – aktualizace dle usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1078, 1079 a 1080

 

Od 22. 10. 2020 platí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020 č. 1078, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území ČR s určitými výjimkami:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
  a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (nákup potravin, léků, hygienických potřeb atd.) a cest k tomuto účelu,
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,

……

Tímto opatřením se také nařizuje:

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou
  a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele atd.)

Další omezení daná usnesením č. 1078 a podrobné znění k dispozici zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf

 

Dále platí od stejného data usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1079, kterým je zakázán maloobchodní prodej a služby s uvedenými výjimkami. Zakázány jsou mj.  kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru